MCCM Vibratening Gel

1.500.000

Vibratening Gel được bào chế đặc biệt để tạo ra cảm giác kích thích với sóng rung và giúp phục hồi cơ của các vùng kín.

MCCM Vibratening Gel
MCCM Vibratening Gel

1.500.000