MCCM Meso Gun Pistor 5

100.000.000

Meso Gun thực hiện các kỹ thuật tiêm khác nhau với tốc độ thay đổi lên đến 10 ml / phút, nhanh hơn khoảng hai lần so với hầu hết các loại ống tiêm cầm tay. Meso Gun hoạt động với kim mesotherapy tiêu chuẩn (4mm, 6mm và 13mm) và ống tiêm (1 đến 10 cc) và không yêu cầu bất kỳ bộ dụng cụ đặc biệt nào. Meso Gun có một số chế độ khác nhau, cho phép tiêm liên tục, tiêm ngắt quãng, nappage, point-by-point và mesoperfusion.

MCCM Meso Gun Pistor 5
MCCM Meso Gun Pistor 5

100.000.000